بسم الله الرحمن الرحیمالسلام علیک یا علی ابن موسی الرضا(ع)


پیامبر(ص): «پاره ای از تن من در خراسان دفن خواهد شد، هر مومنی او را زیارت کند خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب می کند.» 


هر چند حال و روز زمین و زمان بد است

یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است

حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای

آنجا برای عشق شروعی مجدد است


با تسلیت شهادت امام رضا(ع)، التماس دعا از تمام گرامیان دارم.