سلام علیکم - بسم الله

متأسفانه اطلاع یافتیم آقای خیلی ظریف، وزیر امور خارجی و اجنبی به وزیر خارجه امروز عربستان و سفیر دیروز آل سقوط در آمریکا و طراح اصلی حمله به یمن، تبریک فرستاده است.

آقای خیلی ظریف! حمایت از یمنی ها نمی کنی چرا در پیام تبریک به ظالم آرزوی گسترش روابط فی ما بین می کنی؟!

آرامش درون کشور را اگر قرار بود با تبریک به ظالم بدست بیاوریم اصلا چرا انقلاب کردیم؟!

آقای مثلا روحانی! شما که بجای پرداختن به اجرائیات، روزنامه ای دهان باز شده ای، و هرچه رهبری توصیه می کند و امر می کند و تأکید می کند روز بعدش در کابینه ات با این حرف تکراری جلسه را آغاز می کنی که: «ما از اول که روی کار آمده ایم این مسائل را مورد توجه ویژه قرار دادیم» معلوم است با این همه زاویه از رهبری و تمسخر باید اینقدر وزیر خارجه و اجنبی پرورت ظریف باشد و اخم که نه، لبخند بزند و تبریک بگوید!

آهای ظریف! تو کودک نداری؟ نوه چی؟ یکی از آنها را اگر بنی کلب عربستان می کشت باز هم از گسترش روابط با آنها سخن می گفتی؟

شرم باد بر شما! شرم باد بر شما!

آهای! اگر تو هم جایت را به ظریف تر از خودت می دادی، آن سگ امور خارجه عربستان پیام تبریک می فرستاد؟ آروزی گسترش روابط می کرد؟ آن خوکی که به نوجوانان ما تجاوز می کند و آن گرگی که کودکان برادران ما را می کشد؟!

آقای روحانی باید چشم دیگر را هم گشود! و یا هر دو چشم را بست! بس کن! بس است!

برگرفته از وبلاگ مشق تدبر