بسم الله


باید تمام وقت سحر را دعا کنیم
باید که صبح را پر از عطر خدا کنیم

با  آسمانیان فقط همراه می شویم
باید فقط که نام خدا را صدا کنیم

باید برای عاقبت خیر خود کنون
دل را به او گره زده از خود رها کنیم

آخر شود که رزق من و تو رسد عزیز
گر قلب خود به عشق خدا مبتلا کنیم

سهل است نفس مرضیه گشتن عجیب نیست
باید که قلب خود به رضایش رضا کنیم

لیلا که دل به دام بلا می سپرد بین
از بند غم رهاست چنین نیز ما کنیم


م خواهنده - آذر93