بسم الله الرحمن الرحیم

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

...

استشمام عطر خوشبوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان باد...

طاعاتتان قبول.

عید شما مبارک