بسم الله الرحمن الرحیم

مدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشب
فضاى عالم هستى بود غرق محن امشب
مکن اى آسمان روشن چراغ ماه را کز کین
چراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب . . .

وفات پیامبر اکرم(ص)، تسلیت باد.مهرت به کائنات برابر نمی شود

داغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود

از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود

سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود

شهادت کریم آل طاها تسلیت باد.


احادیثی گهربار از امام حسن مجتبی(ع)