بسم الله الرحمن الرحیم

قامت سرو بهاری چون شود خم

خیمه گاهان را بگیرد هاله ی غم

کودکی در انتظار مشک بی آب

اصغر از خون می شود، سیرابِ سیراب

بی سر و سرباز، آن نور ولایت

چون که افتد زیر سم های شقاوت،

سوی خیمه خواهد آمد آتش افروز

آتشی برپا نماید خانمان سوز

کودکان، ترسان، دوان در آن بیابان

سر، بریده، گوش، پاره، دیده، لرزان

مردها، نااهل و نامرد و ستمکار

زینب اما مَرد، خواهد ماند و بیدار

زینب و سجاد، هر دو مرد راهند

یادگار وصلت خورشید و ماهند
بی نام-آبان92(اول محرم الحرام)


با تسلیت فراوان به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم الحرام