بسم الله الرحمن الرحیم

شعر انتخاباتیم برای آقای احمدی نژاد در سال ۸۸ که امسال دوباره تقدیم به رئیس جمهور مظلومم می کنم تا به نوبه ی خودم بهشون خسته نباشید بگم برای هشت سال خدمت صادقانشون ؛ حتی با وجود این حجم عظیم تخریب ها و سیاه نمایی ها و تهمت ها:


ایران همه خاموش و سراسر شب تار
تا صبح که از راه رسد دولت یار

محمود که از خطه ی خدمت آمد
رهبر هم از او کرد حمایت بسیار

بر شیعه روا نیست که او را تنها
بگذارد و خود هم بنشیند به کنار

قول و عملش هیچ که جز خدمت نیست
وقت است که دل خفته بگردد بیدار

اکنون که نمایان شده یک جلوه ز حق
حق نیست فرو بستن لب ای هشیار

از جبهه ی حق دور مشو چون فردا
جز آتش دوزخ نشود حاصل کار
هستیم به یاری حق،
بر آن عهدی که هشت سال پیش،
در روز سوم تیر، با خدا بستیم.

التماس دعا