بسم الله الرحمن الرحیم

تو ی گروه تو برنامه لاین طرح چهل شب، چهل شهید رو داشتیم که به حمدالله چند روز مونده به ماه محرم الحرام تموم شد.

شما هم فیض ببرین.