بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای کوتاه به رئیس جمهور:

با سلام...

امروز غزه نتیجه ی شصت سال مذاکره است...

حالا شما هرچقدر دلتان می خواهد مذاکره کنید...

و من الله التوفیق