اشک هایم بند نمی آید...

آقا علیرضا جان، با شما همدردیم...

جناب روحانی، تعلیق 20%، گامی برای اعتماد سازی است یا پایمال کردن خون احمدی روشن ها؟ آزادسازی یک و چند تحریم غیر قانونی آنها، شد خونبهای این بزرگواران؟؟؟!!!

ملت، پس چرا هنوز داغدارند؟!؟


بسته شریعه اگر ابن زیاد زمان

گشته گلستان ما آتش نمرودیان

کشتن آلاله ها شیوه ی اهریمن است

این وطن اما پر از احمدی روشن است...