بسم الله الرحمن الرحیم

اربعین آمد و خون شهدا می‎جوشد

اربعین آمد و خون شهدا می‎جوشد

اربعین آمد و شد داغ شهیدان تجدید

باز از خاک بلا اب بقا می‎جوشد

اربعین آمد و از داغ شهیدان خدا

خون به دل‎ها ز عزای شهدا می‎جوشد

اربعین شهدا تازه شود در هر سال

اشک سرخ است که از دیده ما می‎جوشد

یافت پیمان شهادت ز اسرارت اکمال

خون مظلومیشان در همه جا می‎جوشد

با دلی سوخته از داغ "موید" بسرود

خون آنان ز سرشک اسرا می‎جوشد


با تسلیت اربعین حسینی از همه بزرگواران التماس دعا دارم