بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج

سوم تیری ها همان ها که سال 84 اسلام ناب محمدی را بر اسلام آمریکایی ترجیح دادند، در سالروز حماسه سازی شان، جمع شدند؛ البته این بار همه شان نه. آخر برخی شان ماه هاست که از نیمه ی راه بهر نیتی خوب یا بد، برگشته اند. اما آنها که آمدند یک دل فقط فریاد می زدند که مردمی نژاد خودشان را دوست می دارند و این حجم عظیم تهمت ها ذره ای آنها را در انتخاب خود متزلزل نکرده است.

آنها که آمدند بر مظلومیت دولت، اشک ریختند!

آنها که آمدند شعارشان مهدویت بود و دردشان دوری از امامشان.

آنها که آمدند اعتراضشان به احضاریه ای بود برای مردی که گفتمان انقلاب را احیا کرد...

آخرش نیز همصدا شدند بر اینکه او فراتر از زمان است؛ پس باید مثل گالیله محاکمه شود.


احمدی نژاد در همایش تجلیل و جشن میلاد امام زمان:

به خدا من اگر خاک پای نوکر رده نهم امام زمان باشم برایم بالاترین و ابدی ترین افتخار است.

از گفته های رئیس جمهور محبوبم آموختم:

مظلوم ترین در دوره ی ما و در تمام ادوار تاریخ، امام زمان است که حق حاکمیت از ایشان گرفته شده. بر حذف این و آن غصه نخوریم. غصه ی مظلومیت امام را بخوریم.