بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا !

آنچنان زمین گیرم نکن

 که هنگام ظهور مولا

 توان برخاستن نداشته باشم ...

 

اللهم عجل لولیک الفرج

 

تو همون ستاره پوشی که هنوز

جمعه هامو گریه بارون می کنه

نگو شاید به نگاهت نرسم

حتی فکرش منو داغون می کنه

 

میلاد نور مبارک باد