بسم الله علی اوله و آخره

مادر شهید مصطفی احمدی روشن در همایش بزرگ حامیان دکتر جلیلی:

کسانی که دم از سازش می زنند برای چه از عکس مصطفی استفاده می کنند؟

یا علی امتت امروز نخواهند گذاشت

مالکت بی ثمر از خیمه ی شر برگردد

گرچه بر نیزه شده حرمت خون شهدا

رأیتان نیزه ی حق بر ید اشتر گردد

×××

حاج آقا پناهیان در همایش بزرگ حامیان دکتر جلیلی:

اگر در انتخابات به بهترین انتخاب برسیم و دشمن را مایوس کنیم، تحریم‌ها برطرف می‌شود و دشمن ذلیلانه کوتاه می‌آید. 

×××

مردی از جنس حماسه